IHA İnsansız hava araçları ile haritalama, ortofoto, Noktabulutu oluşturma
18
Mar

IHA İnsansız hava araçları ile haritalama, ortofoto, Noktabulutu oluşturma

İnsansız Hava Araçları (İHA) otomatik veya yarı otomatik uçuş prensibine sahip başlangıçta askeri amaçlariçin kullanılan motorlu veya motorsuz hava araçlarıdır. Son yıllarda meydana gelen gelişmelerle birlikteİHA’lar, afet yönetimi ve planlama, ormancılık, fotogrametrik değerlendirme, yol ve nehir gözlemleri, arazilerin üç boyutlu (3B) modellerinin üretilmesi gibi birçok ticari ve akademik çalışmalarda yaygın olarakkullanılmaya başlanmıştır. İHA’lara digital kameralarının entegre edilmesi yüksek çözünürlükte görüntülerinelde edilmesini sağlamıştır. Bu görüntülerin değerlendirilmesi zor ve zaman alıcı olmasına rağmen dijital fotogrametri ile birlikte bu sorun ortadan kalkmakta ve objenin veya arazinin 3 boyutlu(3B) yoğun nokta bulutu, sayısal yüzey modeli (SYM) ve ortogörüntüleri üretilebilmektedir.