Halihazır Harita Dronlar ile
18
Mar

Halihazır Harita Dronlar ile

HALİHAZIR HARİTA

Hali hazır harita, yeryüzü topoğrafyasının yanı sıra insan yapımı olan yol, bina gibi objeleri gösteren bir harita türüdür. İlgili kanunlar ve yönetmeliklere göre söz konusu tüm yapılar ölçülüp kağıt üzerine aktarılır. Bu haritalar çizilirken kullanılacak ölçekler 1/1000, 1/2000 ya da 1/5000 şeklinde olabilir.

Hali hazır haritalar neden yapılır?

Şehir planlama işlemleri için uzmanlar hali hazır haritaları kullanırlar. Planı yapılması gereken alandaki binaların, yolların, elektrik nakil hatları gibi objelerin konumlarını gösteren haritalar üzerinde çalışmalar yürütülür. Özellikle de imar planlarında konut alanı, park alanı gibi isimlerle geçen alanların bu haritalar olmadan tamamlanması mümkün değildir.

Yerleşim yerlerinde, havaalanlarında, üniversite alanlarında ve bunlara benzer alanlarda hali hazır haritalar kullanılır. Çalışmalar bu haritalara göre şekillenir.